������ �������

����� �������

������ ������

10:54 - شنبه, 16 آذر 1398   
         
نوع گزارش :
تاريخ شروع :
تاریخ پایان :   

حذف
درخواست صفحه شامل به روز رساني
شامل مشاهده آيتم ها شامل ورود
شامل خروج شامل مدير سايت
شامل آدرس آي پي خودم
شامل اضافه شدن صفحات شامل ويرايش شدن صفحات
شامل حذف شدن صفحات شامل اضافه شدن ماژول
شامل ويرايش شدن ماژول شامل ويرايش شدن تنظيمات ماژول
شامل حذف شدن ماژول شامل اضافه شدن کاربر
شامل ويرايش شدن کاربر شامل حذف شدن کاربر
شامل اضافه شدن نقش به کاربر شامل حذف شدن نقش از کاربر
شامل اضافه شدن نقش شامل ويرايش شدن نقش
شامل حذف شدن نقش شامل اضافه شدن ساب پورتال
شامل ويرايش شدن ساب پورتال شامل حذف شدن ساب پورتال
نمايش      Excel  

هیچ رکوردی یافت نشد

پورتال شهرداری فاروج
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS