10:39 - شنبه, 16 آذر 1398   
         

 
تنظيمات ماژول eFormViewerتنظيمات خاص ماژول
فرم فعال
نوع نمايشگر فرم
تعداد ستونها در نمايش ليست
تعداد رکوردها در هر صفحه
تنها اطلاعات کاربر فعلي نمايش داده شود
Send Button Text
fa-IR
en-US
ar-SA
ارسال شود به
Enable Data Preview
پيام نمايش داده شده
fa-IR
en-US
ar-SA
Enable Next Previous Data
Enable Cancel
نمایش اطلاعات همین پورتال
نمایش اطلاعات همین ماژول
فعال سازي AutoNumber
فعال سازي تايپ فارسي
نام پوسته گريد تلريک*
جستجو


قابليت جستجو
Eform Search Title
fa-IR
en-US
ar-SA
نمايش اطلاعات فقط بعد از جستجو
اجباري بودن مقادير در حالت عملگر AND
جستجوي پيشرفته
جستجو توسط عملگر "و
فعال کردن اپراتورها در جستجو
تعداد ستونهاي فيلدها در جستجو
جستجو فقط در فایلهای مربوط به فرم
فرمهای جستجو


تنظيمات صفحه بندي و شمايل
استفاده از شمايلاستفاده از شمايل
شمايلشمايل
نمايش عنواننمايش عنوان
نمايش تغيير يافته توسطنمايش تغيير يافته توسط
Invisible By Defaultبسته بودن بصورت پيشفرض


تنظيمات فرهنگ
عنوان به زبان فارسيعنوان به زبان فارسي
Set title for English (United States) culture.عنوان به زبان انگليسي
Set title for Arabic (Saudi Arabia) culture.Title (ar-SA)
Set ToolTip for Persian (Iran) culture.ToolTip (fa-IR)
Set ToolTip for English (United States) culture.ToolTip (en-US)
فرهنگفرهنگ
Set ToolTip for Arabic (Saudi Arabia) culture.ToolTip (ar-SA)


تنظیمات دکمه ها و نمايش
نمايش دکمه چاپ در پنجره هانمايش دکمه چاپ
Show User AddCount Report button in view mode?نمايش دکمه گزارش تعداد آيتم هاي اضافه شده توسط هر کاربر
نمايش دکمه راهنما در پنجره هانمايش دکمه راهنما
نمايش دکمه XML در پنجره هانمايش دکمه XML
Show Comment Manager button in view mode?نمایش دکمه مدیریت نظرات


تنظیمات دايرکتوري
Support Directoryدايرکتوري
Choose Directory View for this moduleنوع نمايش دايرکتوري
COLLAPSE_TREEبسته بودن درخت دايرکتوري
Directory Widthعرض دايرکتوري


تنظیمات مانيتورينگ
Module Table Name for Monitoringنام جدول ماژول برای مونيتورينگ
Field Name to log for Monitoringنام یک فیلد برای مونيتورينگ


تنظیمات شمارش بازديد
Enable Item counterفعال سازی شمارش تعداد بازدیدهای یک ایتم
Enter minutes percent for Visit Count:مهلت زمانی ثبت مجدد بازدید بر حسب درصدي از زمان Session

ثبت تغييرات قبول انصراف 

پورتال شهرداری فاروج