10:02 - يکشنبه, 1 مهر 1397   
         

عنوان : پروژه احداث پارك بانوان واقع در كوهستان پارك شادی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ 
ساعت : ۱۲:۱:۳۹

پروژه احداث پارک بانوان واقع در کوهستان پارک شادی

این پارک به متراژ حدودأ یک هکتار که در حال حاضر دیوار کشی  و فضای سبز آن انجام گرفته است و در حال حاضر نیز عملیات زیر سازی و آسفالت آن در حال انجام می باشد.