07:16 - يکشنبه, 1 ارديبهشت 1398   
         

عنوان : تعریض خیابان شاكری
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ 
ساعت : ۸:۳۵:۱۸

تعریض خیابان شاکری به متراژ 8 متر مربع که مربوط به ملک مسکونی یک شهروند بوده است که شهرداری طبق توافقنامه نسبت به ساخت اتاقی درداخل حیاط با متراژی حدودأ 32 متر مربع و با مبلع حدودأ 250 میلیون ریال نموده است .

بازگشت          
 
پورتال شهرداری فاروج