06:55 - يکشنبه, 1 ارديبهشت 1398   
         

عنوان : جدول گذاری خیابان شهید شاكری
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ 
ساعت : ۸:۱۰:۶

جدول گذاری خیابان شهید شاکری که حدودأ به متراژ 500 متر طول بوده است که در ادامه شهرداری نسبت به آسفالت و لکه گیری مناطق تخریب شده خیابان نموده است.
بازگشت          
 
پورتال شهرداری فاروج